CroppedImage

Videregående sikkerhetskurs for sjøfolk

Skipsoffiserer på dekk og i maskin må ha STCW videregående sikkerhetskurs for sjøfolk.

Denne videregående sikkerhetsopplæringen har som mål å forberede deg på å lede i ulike nødsituasjoner. Du vil lære å håndtere en evakuering fra et skip på en effektiv måte, og du vil også lære å betjene relevant evakueringsutstyr.

I tillegg vil du lære å fungere som en leder under brann- og redningsarbeid om bord, samt få en god forståelse av utstyr og arbeidsoppgaver for innsatslagene. Etter gjennomført kurs vil du ha de nødvendige kunnskapene og ferdighetene for å administrere og ta ansvar for medisinsk- og førstehjelpsbehandling.

Kurset inneholder:

  • STCW tabell A-VI/3 Minstekrav til kompetanse i ledelse av brannslokking.
  • STCW tabell A-VI/4-1 Minstekrav til kompetanse i medisinsk førstehjelp.
  • STCW tabell A-VI/2-1 Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-over-bord- båter unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter.