STCW - Grl. Sikkerhetskurs - IMO50 med E - læring

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk IMO50 med e-læring.

Dato
28. jun. 23
Varighet
E-læring og 3 dager på senter
Språk
Norsk
Pris
NOK 20 480,-
Kurssted
Oslo

Svestadveien 27
1458 Fjellstrand

Kart

avsnitt

Målgruppe: 
Kurset er for deg som ønsker å jobbe maritimt på fartøy, uavhengig av stilling og funksjon. 
Ingen nødvendig forkunnskap er påkrevd. 

Kurset må repeteres hvert 5 år for å være gyldig – da IMO50 repetisjonskurs.

Varighet: 
50 t (3 dager på senter og 10t E-læring)

Innhold: 
I kurset grunnleggende sikkerhets kurs er de gjeldene STCW kodene obligatoriske krav og blir gjennomgått. 

  • STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker 
  • STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking
  • STCW A-VI-1/3 Grunnleggende førstehjelp 
  • STCW A-VI-1/4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskelig og miljø

Ved fullført kurs skal deltaker kunne: 
Forholde seg til nødsituasjoner, evakuering, kunnskap om ulike redningsfarkoster, bruke og beherske personlig redningsutstyr, overleve i sjø.  Ha kjennskap til ulike brannslukkere og utstyr, minimere risiko for brann, ferdighet til å slukke brann og regler ved bruk av faste slokkeanlegg. 
Generell førstehjelps kunnskap som hjerte lunge redning, håndtering av brannskader og forbrenninger. 

Andre steder og datoer

Kurssted
Dato
Språk
Pris
Sted
Oslo
Dato
28 jun 23
Språk
Norsk
Pris
NOK 20 480,-
Vis