STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjon – IMO50 - Engelsk

STCW STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjon – IMO50

Dato
3. apr. 23
Varighet
2 dager
Språk
Engelsk
Pris
NOK 7 700,-
Kurssted
Haugesund

ResQ Haugesund
Haglandsvegen 20
5514 Haugesund

Kart

Målgruppe: 
Kurset er for deg som allerede har bestått grunnleggende sikkerhetskurs og trenger repetisjonskurs for å opprettholde gyldighet. 

Krav til forkunnskap for repetisjonskurs er gyldig ferdighet sertifikat fra bestått grunnleggende sikkerhets kurs for sjøfolk.

Varighet: 
16 t

Innhold: 
I kursene grunnleggende sikkerhets kurs er de gjeldene STCW kodene obligatoriske krav og blir gjennomgått. 

  • STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker 
  • STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking
  • STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp 

Ved fullført kurs skal deltaker kunne: 
Forholde seg til nødsituasjoner, evakuering, kunnskap om ulike redningsfarkoster, bruke og beherske personlig redningsutstyr, overleve i sjø.  Ha kjennskap til ulike brannslukkere og utstyr, minimere risiko for brann, ferdighet til å slukke brann og regler ved bruk av faste slokkeanlegg. 
Generell førstehjelps kunnskap som hjerte lunge redning, håndtering av brannskader og forbrenninger. 

Andre steder og datoer

Kurssted
Dato
Språk
Pris
Sted
Grimstad
Dato
19. sep. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Grimstad
Dato
19. sep. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Grimstad
Dato
5. sep. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Grimstad
Dato
22. aug. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Grimstad
Dato
8. aug. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Grimstad
Dato
25. jul. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Grimstad
Dato
11. jul. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Grimstad
Dato
27. jun. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Grimstad
Dato
13. jun. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Grimstad
Dato
30. mai. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Grimstad
Dato
2. mai. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Grimstad
Dato
18. apr. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
19. sep. 23
Språk
Engelsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
5. sep. 23
Språk
Engelsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
22. aug. 23
Språk
Engelsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
8. aug. 23
Språk
Engelsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
25. jul. 23
Språk
Engelsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
11. jul. 23
Språk
Engelsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
27. jun. 23
Språk
Engelsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
13. jun. 23
Språk
Engelsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
30. mai. 23
Språk
Engelsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
2. mai. 23
Språk
Engelsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
18. apr. 23
Språk
Engelsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
19. sep. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
5. sep. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
22. aug. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
8. aug. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
25. jul. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
11. jul. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
27. jun. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
13. jun. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
30. mai. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
2. mai. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
18. apr. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Haugesund
Dato
3. apr. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Stavanger
Dato
29. aug. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Stavanger
Dato
1. aug. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Stavanger
Dato
4. jul. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Stavanger
Dato
9. mai. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis
Sted
Stavanger
Dato
11. apr. 23
Språk
Norsk
Pris
7 700,-
Vis