GWO First Aid (FA)

GWO First Aid (FA)

Dato
-
Varighet
-
Språk
Norsk
Pris
NOK 0,-
Kurssted

Målgruppe: 
Personell som skal jobbe I vind industrien eller relaterte felt, og utfører oppgaver I et vindturbinmiljø, vanligvis I fysisk kontakt med en vindturbin eller offshore vindkonstruksjon.

Varighet
2 dager

Gyldighet
2 år

Kurset består av:
Teori og demonstrasjon av livreddende førstehjelp. 

Ved fullført kurs skal deltaker kunne: 
Identifisere og forklare normale tegn og symptomer på alvorlige og mindre skader. 
Være i stand til å demonstrere forståelse lede krisesituasjoner i riktig rekkefølge i et vinturbinmiljø. Beherske redningsmetoder som for eksempel hjerte lunge redning, riktig bruk av redningsutstyr som for eksempel defibrillator og generelt førstehjelpsutstyr.