CroppedImage

Grunnleggende sikkerhetskurs

Det er flere typer sikkerhetskurs. Hvilket trenger du?

Hvilket sikkerhetskurs du trenger avhenger av hvor du skal jobbe. Ønsker du jobbe på på plattform offshore, trenger du GSK sikkerhetskurs. Ønsker du jobbe på båt eller skip, trenger du STCW sikkerhetskurs for sjøfolk.

GSK sikkerhetskurs

GSK sikkerhetskurs er inngangsbilletten til offshorebransjen, uavhengig av type stilling på plattform offshore. Kurset er spesielt utviklet for å forberede personer som skal arbeide offshore på norsk sokkel, og er godkjent av Norsk Olje og Gass. Deltagerne får grunnleggende kunnskap om sikkerhet på sokkelen, samt en innføring i relevante lover og regler.

Kurset vil hjelpe deltakerne å ivareta egen og andres sikkerhet offshore, gjennom opplæring i førstehjelp, risikoforståelse og barrierer, brannvern, helikopterevakuering, andre evakueringsmidler (livbåt, redningsstrømpe og flåte) og overlevelsesteknikker i grov sjø.

Etter kurset får deltagerne utstedt et sertifikat som viser at man han har den kompetansen som trengs å mestre de utfordringene og risikoene som kan oppstå offshore, og for å bidra til å sikre en sikker og trygg arbeidsplass for alle.

STCW sikkerhetskurs for sjøfolk

STCW sikkerhetskurs for sjøfolk er obligatorisk for alle som skal jobbe om bord på skip/båter og inngå i beredskapen om bord. Kurset er tidligere kjent som IMO50 og IMO60.

Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne den kunnskapen de trenger for å håndtere ulike nødsituasjoner som kan oppstå om bord på fartøy. Det legges stor vekt på å forebygge ulykker gjennom å fokusere på gode arbeidsrutiner og holdninger til de regler og prosedyrer som gjelder, for å kunne sikre en trygg arbeidsplass.

I tillegg til teori, vil deltakerne få praktiske ferdigheter innen brann og brannbekjempelse, førstehjelp og bruk av rednings- og evakueringsmidler. 

Kursets innhold: 

  • STCW tabell A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
  • STCW tabell A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking
  • STCW tabell A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
  • STCW tabell A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Skipsoffiserer (dekk og maskin) må ha STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk.

Kommende kurs

Kurssted
Dato
Språk
Pris