CroppedImage

Helicopter Underwater Escape Training (HUET)

Hva er HUET, og når trenger du det?

Helicopter Underwater Escape Training (HUET, også kalt helivelt) har som mål å gi deltakerne kunnskap om nødlanding med helikopter og overlevelse til sjøs ved nødlanding på vann.

Deltagerne skal være i stand til å komme seg ut av et synkende helikopter og kunne bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

I kurset lærer man om ulike rømningsteknikker, hjelpemidler og utstyr samt nødprosedyrer. Deltakerne vil få praktisk trening i å bruke EBS (pustesystemet) gjennom teoretisk gjennomgang og demonstrasjon, samt vanntilvenningsøvelser.

Deltagerne vil også øve på evakuering i basseng. Her benyttes en simulator som velter 180 grader, og man skal evakuere mens den er opp ned i vannet. Instruktørene vil gjennomgå korrekt prosedyre for evakuering før hver øvelse, slik at deltakerne føler seg trygge og forberedt på hva de skal gjøre.

HUET er en del av GSK sikkerhetskurs, men tilbys også som et eget kurs for de som mangler helikopterevakuering i sikkerhetskurset. STCW sikkerhetstrening for sjøfolk inneholder ikke helikopterevakuering, og må tas seperat dersom man skal reise med helikopter.

Man trenger HUET for å jobbe offshore og på enkelte offshorefartøy med helidekk.