Tilbud på kurs ved RS Sjøredningsskolen AS

 RSS

Ved bestilling av kurs for månedene juni, juli og august, ønsker vi å tilby følgende:

Juni:

Ved bestilling av enkeltplasser i juni måned på allerede oppsatte kurs vi gi dere 20% rabatt.

Juli og august:

Trenger dere kurs i sommer? vil vi hjelpe å sette sammen kurspakker etter deres ønsker og behov med minimum 10 personer pr kurs. Vi gi 20% rabatt pr kurs/deltaker.

Bestill din kurs her: http://offshorecourses.no/portfolio-item/sjoredningsskolen/

OBS: Tilbudet er kun gyldig med bestillinger via www.offshorecourses.no

Trenger du hjelp med bestilling…prat med oss i vår live chat!

OffshoreCourses

© Copyright 2015 - OFFSHORE CREW AS