Vancowill Industrial Solutions
Vancowill Industrial Solutions  AS holder kurs innen sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring i hele Norge, våre hovedområder er Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Akershus. Vi er sertifisert av Nemko sertifisering  og er godkjent som sertifisert opplæringsvirksomhet etter krav fra Arbeidstilsynets Forskrift om Utførelse av arbeid.