Ambio AS
AMBIO AS tilbyr rådgiving og tjenester til offshore og landbasert industri. Kundene er oljeselskaper og service selskaper. Vi har gjennom de senere år bygget opp en anselig kompetanse innen området drikkevannsforsyning offshore.