GSK SIKKERHETSKURS FOR OLJEARBEIDERE

Sikkerhetskurset er et krav for å kunne jobbe offshore i nordsjøen og kan være den døråpneren du trenger for å få en offshore karriere.

Sikkerhetskurset holdes i henhold til Norske Olje og Gas og inneholder teoretisk og praktisk undervisning innen HMS-kultur/forebyggende, førstehjelp, evakueringsmuligheter, brannvern, sjøredning og helikopterevakuering med bruk av pustelunge.

Hovedmålet med kurset er at du lærer å ivareta din og andres sikkerhet, gjennom undervisning i førstehjelp, helikopterevakuering, brannsikkerhet med mer.

Deltakeren skal vurderes under all praktisk opplæring. Dersom deltakeren ikke består den praktiske opplæringen skal vedkommende få en begrunnelse. Etter endt opplæring skal deltakeren gjennomføre en teoretisk test. Kompetansemål 3.6 Evakuere fra helikopter/simulator Evakueringsøvelser der øvelsene 1-4, som beskrevet, er et absolutt krav. Dersom deltaker vurderes å ikke innfri kompetansemålene, skal vedkommende underkjennes.

GSK Sikkerhetskurs i Haugesund: Book here

GSK Sikkerhetskurs i Horten: Book here

GSK Sikkerhetskurs i Danmark: Book here

© Copyright 2015 - OFFSHORE CREW AS